Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Ngũ Độc Vl2

Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Ngũ Độc Vl2 - Thế Giới Game VLTK2

4.Hiệp Độc  ( 5 độc)
- hiệp độc : 3 cách : Max thân pháp -> sức mạnh
Max thân pháp -> nội công  Thi Độc Sát Cao
Max thân pháp -> gân cốt Trâu Máu


Đăng Nhập Facebook Để Bình Luận
Labels: